Tôi là translater tiếng Anh đây!!

Có ai cần tuyển translater tiếng Anh không ạ? Translater với kinh nghiệm chưa được dày dặn nhưng vốn từ ngữ rất phong phú, lầy bựa và nhảm nhí ( ͡° ͜ʖ ͡°) Éc!  Cần tuyển translater lầy và bỉ bựa, hãy liên hệ ngay với tôi! Giao raw cho tôi rồi thì bạn yên tâm, vì tôi…